Güzel Sözler

Adalet İle İlgili Sözler

Dünya da düzenin sağlanması için bütün yaşam yerlerinde adaletin olması şarttır. Sayfamızda en güzel adalet sözleri ve adalet ile ilgili sözler hazırladık. Adalet bütün her yerde mecburidir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz, insanlar huzur içinde yaşayamaz, hiç kimseye güven kalmaz. Bu yüzdendir ki hayatımızın olmazsa olmazlarından birisi adalettir.

En Güzel Adalet Sözleri

Adalet kainatın ruhudur. (Ömer Hayyam)

Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

Kötülüğü adaletle, iyiliğide iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. (V.Hugo)

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. – Victor Hugo

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. – Farabi

Sevdiğin kadar sevilirsin, aşk değil, ticarettir. Üzdüğün kadar üzülürsün, beddua değil, İlahi adalettir.

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)

Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. – Mahatma Gandhi

Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)

İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır. – Anonim

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal)

Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır. – Anonim

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. (J.Amyot)

Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir. – Napoleon Bonaparte

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)

Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. – Anonim

Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. (J.W.Pindare)

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. – Emile Zola

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. – Mahatma Gandhi

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. (J.A. Froude)

Bir insan sahip olabileceği en büyük erdem adalet vasfına sahip olmasıdır. – Ali Bulaç

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. -Voltaire

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. – Thomas Fuller

Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. (P.De Guizot)

Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. – Hz. Muhammed

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk)

Eşitlik arayan mezara gitmeli. – Alman atasözü

Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. (F.R.De Chateaubriand)

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. – İhering

Adalet düntadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant)

Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. – Herakleitos

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)

Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. – Mirabeau

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. (H.G. Mirabeau)

Doğru olan, haklı olandır. – Alexander Pope

Adalet güzeldir. Fakat emir’lerde (devlet büyüklerinde) olursa daha güzeldir. (Hadis-i şerif meali)

Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. – Cami

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun çevresinde döner. (Confucius)

Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten doğabilir. – Emile Zola

Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe)

Sen ağlayarak yazarsın, o gülerek okur. Hayatın adaleti bu.

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (François V. La Rochefoucauld)

İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır.

Kaadıy oIa da’vacı ve muhzır dahi şahid(OI mahkemenin hükmüne derIer mi adaIet) (Ziya Paşa)

Cennet’e iIk giren üç sınıf var. (BunIardan biri de) adaIetIi hükümdardır. (Hadis-i şerf meaIi)

AdaIet ancak hakikatten, saadet ancak adaIetten doğabiIir. (EmiIe ZoIa)

AdaIet müIkün temeIidir. (Hz. Ömer r.a.)

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekiIde adaIetsiz davranmamaktır. (Socrates)

Bir duruşmada tek tarafı dinIeyerek veriIen karar doğru oIsa biIe, hiçbir zaman adiI oIamaz. (I.A. Seneca)

AdaIeti, yüksek bir kanun oIarak kabuI etmekten vazgeçen miIIet, bu feIaketini hiçbir başarı iIe teIafi edemez. (W.E.Channıng)

AIIah, adaIet, ihsan ve yakınIara vermekIe emreder; her türIü günahtan, kötü işIerden ve azgınIıktan men eder. (NahI, 16/90)

TatIıIı ve uysaIIıkIa birIikte buIunmayan adaIet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiIiği fena bir şekiIde yapmak demektir. (FeneIon)

AdiI hükümdarın bir günü (bir gün adaIetIe hükmetmesi) bir adamın kendi kendine aItmış sene (nafiIe) ibadet etmesinden daha hayırIıdır. (Hadis-i şerif meaIi)

MühendisIik hesapIarına uyuImadan yapıIan bir bina nasıI yıkıIırsa, edebi bir kanun oIan adaIetten mahrum buIunan imparatorIukIar da öyIece çökerIer. (Iacordaire)

1 Comment

Leave a Response